Instrukcja składania wniosku w Wirtualnym dziekanacie

Po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu (te same dane co do elektronicznej rekrutacji), należy otworzyć zakładkę „Akademiki”.

W tej części systemu można składać wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim, tworzyć propozycje rezerwacji oraz przeglądać i odwoływać poczynione rezerwacje, sprawdzić numer konta wirtualnego dedykowanego opłatom za akademik.

image1

W przypadku nie spełniania wymaganych przez Uczelnię kryteriów (określonych w wymienionych wyżej parametrach) system nie pozwoli złożyć wniosku.

Wniosek może być przyjęty tylko w zakresie dat wyznaczonych przez administrację domów studenckich.

Dodatkowo jeżeli wniosek już był składany na innym toku studiów - system uniemożliwi powtórne złożenie. Pod menu po lewej stronie będzie pokazane dane złożonego wniosku a ponowne uruchomienie funkcji wyświetli stosowny komunikat:

W tej części systemu można wyświetlić i zmienić dane o poczynionej rezerwacji.

W tej części student może anulować zatwierdzoną przez Osiedle Studenckie rezerwację (w terminie określonym przez Osiedla Studenckie), co zostanie oznaczone odpowiednim statusem (O).