Kontakt

Administracja Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Kierownik Osiedla Studenckiego 
Łukasz Żukowski

e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl

Z-ca Kierownika Osiedla Studenckiego
Katarzyna Matyjasik
e-mail: kmatyjasik@pk.edu.pl

Referent do spraw obsługi sprzedaży miejsc
Dorota Rzeszutek
tel. 12 648 01 01
e-mail: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl

Specjalista w zakresie prac finansowych
Agnieszka Marszałek
tel. 12 648 14 86
e-mail: agnieszka.marszalek@pk.edu.pl

Kontakt
tel./fax: 12 648 14 86

  Adres:
ul. Skarżyńskiego 5
31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 02, 04, 05

Poniedziałek - Piątek w godz. 8.30 – 14.00

 

Dane kontaktowe do konkretnego domu studenckiego znajdują się na jego podstronach.