Rezerwacja miejsc na rok akademicki 2022/2023 dla studentów I roku

28-07-2022

Osoby przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 będą mogły aplikować o przyznanie miejsca w Domach Studenckich PK począwszy od 29.08.2022r. za pośrednictwem platformy „Wirtualny Dziekanat".
Wyciąg z Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 26 maja 2022 r. Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2022/2023.

 1. Miejsca w DS PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad:
  a) wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 29.08.2022 r. (od godz. 12:00) do 4.09.2022 r. (godz. 23:59),
  b) tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 5.09.2022 r. (od godz. 10:00) do 8.09.2022 r. (do godz. 23:59); po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni, itd.),
  c) w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2022/2023), tj. u kierownika danego domu studenckiego,
  d) osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2022 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,
  e) osoby, które nie uzyskały możliwości dokonania rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat (z uwagi na wyczerpany limit dostępnych miejsc), będą miały możliwość ubiegania się o miejsce w DS PK (poza systemem Wirtualny Dziekanat) tylko w przypadku uwolnienia dodatkowych miejsc (np. nie wpłacone zadatki, rezygnacje z utworzonych rezerwacji, rezygnacja z wyłączonych miejsc przez ich dysponentów, etc.); w takim przypadku wymagany będzie kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2.
 2. Rezygnacja z przyznanego miejsca w DS PK odbywa się na podstawie pisemnej prośby studenta o anulowanie rezerwacji (złożonej drogą mailową na adres osiedle.studenckie@pk.edu.pl).
  W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS PK lub niezgłoszenia się do kwaterowania w wyznaczonym terminie, AOS PK nie dokonuje zwrotu zadatków, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII §2 ust.3 Regulaminu OS PK.

 

Pełna treść Zarządzenia nr 51 Rektora PK