Nowe wytyczne w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem

26-03-2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA STUDENCKIEGO PK, 

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną oraz w oparciu
o wprowadzone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2020r.
Administracja Osiedla Studenckiego informuje, iż zostaje wprowadzony
bezwzględny zakaz gromadzenia się w Domach Studenckich oraz na terenach
zielonych (terenach zewnętrznych) Osiedla Studenckiego PK.

Niniejsze restrykcje zostają wprowadzone od dn. 25.03.2020r. do 11.04.2020r.

Szczegółowe wytyczne Ministra Zdrowia dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-
bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Wszystkie osoby przebywające na terenie Osiedla Studenckiego PK
zobowiązane są do stosowania się do poleceń służb porządkowych PK.