Sieć komputerowa

Uczelniana sieć komputerowa rozciąga się na terenie miasteczka akademickiego (sieć kablowa) oraz na terenie przyległym do akademików (sieć bezprzewodowa WiFi).

 • W sieci zarejestrowanych bywa około 2000 komputerów.
 • Siecią uczelnianą zarządza Dział Informatyzacji oraz bezpośrednio lokalny Administrator.
 • Uczelniana sieć komputerowa jest podłączona do szkieletu miejskiej sieci komputerowej przez Wydział Miechaniczny Politechniki Krakowskiej.
 • Budowa sieci oraz zakup urządzeń finansowany był ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz środków własnych Politechniki Krakowskiej.
 • Budowa infrastruktury światłowodowej Sieci Uczelnianej opiera się o szkielet wykonany w technologii Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet jako nowoczesny i przyszłościowy.
 • W 2011 roku, w ramach remontu DS1, wykonano modernizację głównych urządzeń szkieletu Sieci Uczelnianej. Wymieniono urządzenia dostępowe w budynkach uczelni, zakupiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo przesyłanych danych w sieci oraz serwer do posadowienia nowych usług dla użytkowników.

Warto wiedzieć:

 1. Szybkość internetu: 1Gb
 2. Do korzystania z internetu potrzebujesz kabel sieciowy: Patchcord (min. 2 m)
 3. Po podłączeniu komputera do gniazdka sieciowego, wyświetli się instrukcja konfiguracji sieci.
 4. W roku akademickim można korzystać z routera, jednak w celu podłączenia i konfiguracji należy skontaktować się z administratorem.
 5. Na terenach zielonych można korzystać z sieci eduroam, więcej informacji na stronie: http://eduroam.pk.edu.pl/

Dyżury Administratora Sieci Internetowej:

 • Administratorem sieci internetowej na terenie Osiedla Studenckiego PK jest Firma STIMO.
 • Dyżury/konsultacje odbywać się będą w Domu Studenckim nr 2 pok. 511 w każdy wtorek i czwartek w godz. 18 – 20.
 • Kontakt do Firmy STIMO: tel. 13-433-40-40 lub e-mail: ospk@stimo.pl