Zasady kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej (DS PK)

17-09-2019

1/ W celu zakwaterowania się w domu studenckim Politechniki Krakowskiej, mieszkaniec powinien zgłosić się do administracji domu studenckiego, w którym ma przyznane miejsce na rok akademicki 2019/2020. Kwaterowanie odbywa się w okresie 16.09-2.10.2019r., zgodnie z harmonogramem:

16.09.2019 r. (poniedziałek)     od 9.00 do 15.00 
17.09.2019 r. (wtorek) od 9.00 do 15.00 
18.09.2019 r. (środa) od 9.00 do 15.00 
19.09.2019 r. (czwartek) od 9.00 do 15.00 
20.09.2019 r. (piątek) od 9.00 do 15.00 
23.10.2019 r. (poniedziałek)      od 9.00 do 15.00
24.09.2019 r. (wtorek) od 9.00 do 15.00
25.09.2019 r. (środa) od 9.00 do 17.00 
26.09.2019 r. (czwartek) od 9.00 do 17.00 
27.09.2019 r. (piątek) od 9.00 do 17.00
28.09 2019 r. (sobota) od 9.00 do 15.00 
30.09.2019 r. (poniedziałek)      od 9.00 do 17.00
01.10.2019 r. (wtorek) od 9.00 do 17.00
02.10.2019 r. (środa) od 9.00 do 17.00

 

2/ Do kwaterowania mieszkaniec zobowiązany jest przygotować:

- dowód osobisty lub legitymację studencką, a w przypadku studentów zagranicznych  paszport 

- 15 zł za każdą dobę (w przypadku studentów PK i absolwentów PK z roku akademickiego 2018/2019) lub 20 zł za każdą dobę (w przypadku pozostałych osób), jeśli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed 1 października (płatność z góry, gotówką w administracji danego DS)

3/ Po zgłoszeniu się do kwaterowania, mieszkaniec otrzyma w administracji domu studenckiego,
w którym ma przyznane miejsce druk meldunkowy, z którym musi udać się do odpowiedniego Urzędu, w celu zgłoszenia pobytu czasowego. Obowiązek dokonania meldunku spoczywa na mieszkańcu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

mieszkańcy Skarżyńskiego
- Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, os. Zgody 2 w Krakowie

lub 

- Punktu obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Kraków znajdujący się w CH Serenada przy al. Gen.                  T. Bora-Komorowskiego 41 

mieszkańcy Bydgoskiej
- Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie

 

4/ Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OS PK, znajdującym się, w każdym pokoju studenckim oraz na stronie www.akademiki.pk.edu.pl

 

5/ Administracja przydzielonego DS. wręczy mieszkańcowi blankiet do wpłaty z indywidualnym numerem rachunku bankowego i wysokością czynszu. 

 

6/ Odpłatność za pobyt w DS wnoszona jest przez studentów do 15-tego dnia każdego m-ca,
a w przypadku pozostałych osób do 5-tego dnia każdego m-ca, przelewem lub wpłatą na indywidualny rachunek bankowy; w tytule płatności należy wpisać wyłącznie „DS”. Czynsz za miesiąc październik zostanie pomniejszony o wysokość wpłaconego we wrześniu zadatku za miejsce w akademiku.