Zasady przyznawania miejsc 1 rok

21-06-2019

 

Wyciąg z Zarządzenia nr 16 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zasady przyznawania
miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2019/2020.
Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod adresem: http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2866

 

 1. Miejsca w DS. PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad:
 • wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 21.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 25.08.2019 r. (godz. 23.59),
 • tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 27.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 1.09.2019 r. (do godz. 23.59); po tymokresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.),
 • w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń;
 • wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2019/2020), tj. u kierownika danego domu studenckiego,
 • osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2019 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,
 • osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat, będą miały możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS PK tylko w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2).
 1. Miejsca w DS. PK dla osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia na PK będą przyznawane według następujących zasad:
  • wszystkie osoby ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 21.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 25.08.2019 r. (godz. 23.59),
  • tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 27.08.2019 r. (od godz. 10.00) do 1.09.2019 r. (do godz. 23.59); po tymokresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.),
  • w procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń;
  • wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad, Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2019/2020), tj. u kierownika danego domu studenckiego,
  • osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zadatku w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, który wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2019 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK; wpłacenie wymaganego zadatku jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK,
  • osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat, będą miały możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS PK tylko w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2).
 2. Rezygnacja z przyznanego miejsca w DS PK odbywa się na podstawie pisemnej prośby studenta
  o anulowanie rezerwacji (złożonej osobiście w AOS PK, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na
  adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl).
  W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS PK lub niezgłoszenia się do kwaterowania
  w wyznaczonym terminie, AOS PK nie dokonuje zwrotu zadatków, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3
  Regulaminu Osiedla Studenckiego PK.
 3. Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2019/2020:
  16.09.2019r. (poniedziałek) od 900 do 1500
  17.09.2019r. (wtorek) od 900 do 1500
  18.09.2019r. (środa) od 900 do 1500
  19.09.2019r. (czwartek) od 900 do 1500
  20.09.2019r. (piątek) od 900 do 1500
  23.09.2019r. (poniedziałek) od 900 do 1500
  24.09.2019r. (wtorek) od 900 do 1500
  25.09.2019r. (środa) od 900 do 1700
  26.09.2019r. (czwartek) od 900 do 1700
  27.09.2019r. (piątek) od 900 do 1700
  28.09.2019r. (sobota) od 900 do 1500
  30.09 2019r. (poniedziałek) od 900 do 1700
  1.10.2019r. (wtorek) od 900 do 1700
  2.10.2019r. (środa) od 900 do 1700
  Osoba, której przyznano miejsce w DS PK, kwateruje się w domu studenckim, którego wyboru dokonała na etapie rezerwacji.
  Dom Studencki nr 1 ul. Skarżyńskiego 3 tel. 12 648-25-91
  Dom Studencki nr 2 ul. Skarżyńskiego 5 tel. 12 648-26-72
  Dom Studencki nr 3 ul. Skarżyńskiego 7 tel. 12 648-25-54
  Dom Studencki nr 4 ul. Skarżyńskiego 9 tel. 12 647-08-13
  Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01
  Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2019/2020 student zobowiązany jest przygotować:
  1) dowód osobisty, a w przypadku studentów zagranicznych, paszport oraz ważną wizę pobytową, 
  2) zdjęcie do karty mieszkańca w wersji cyfrowej – dotyczy osób, które nie mają zdjęć umieszczonych w systemie Wirtualny Dziekanat,
  3) 12 zł za każdą dobę, jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed 1 października 2019 r. (płatność z góry w administracji danego domu studenckiego).

 4. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych w harmonogramie, w terminie do 27.09.2019 r. zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę AOS PK na późniejsze kwaterowanie, przy czym ostateczny termin zakwaterowania to 30.10.2019 r.
  Podania o przesunięcie terminu kwaterowania można składać osobiście w formie pisemnej w AOS, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl. W przypadku zgody AOS PK osoba wnioskująca o przedłużenie terminu kwaterowania zobowiązana będzie po zakwaterowaniu do zapłaty całego czynszu za miesiąc październik 2019 r. (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku).