Wysokość opłat za miejsce w domach studenckich PK od 1.03.2024-30.06.2024r.

08-02-2024

Administracja Osiedla Studenckiego PK informuje iż:
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 10 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 25 stycznia 2024 r. (znak R.0201.10.2024) od 1 marca 2024 r. nie ulega zmianie wysokość opłat za miejsce w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej.

 

Pełna treść zarządzenia nr 10

Opłaty