Zasady kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej (DS PK) 2022/2023

28-07-2022

1. W celu zakwaterowania się w domu studenckim Politechniki Krakowskiej, mieszkaniec powinien zgłosić się do administracji domu studenckiego, w którym ma przyznane miejsce na rok akademicki 2022/2023. Kwaterowanie odbywa się w okresie od 26.09.2022r. do 03.10.2022r., zgodnie z harmonogramem:

  • 26.09.2022 r. (poniedziałek) od 900 do 1700
  • 27.09 2022 r. (wtorek) od 900 do 1700
  • 28.09.2022 r. (środa) od 900 do 1700
  • 29.09.2022 r. (czwartek) od 900 do 1700
  • 30.09.2022 r. (piątek) od 900 do 1700
  • 01.10.2022 r. (sobota) od 900 do 1500
  • 03.10.2022 r. (poniedziałek) od 900 do 1700

Dane teleadresowe domów studenckich PK:  

Dom Studencki nr 1  ul. Skarżyńskiego 3  tel. 12 648-25-91  
Dom Studencki nr 2  ul. Skarżyńskiego 5  tel. 12 648-26-72  
Dom Studencki nr 3  ul. Skarżyńskiego 7  tel. 12 648-25-54  
Dom Studencki nr 4  ul. Skarżyńskiego 9  tel. 12 647-08-13  
Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01 

 

2. Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2022/2023 mieszkaniec zobowiązany jest przygotować:  

  • dowód osobisty, a w przypadku studentów zagranicznych paszport oraz ważną wizę pobytową
  • zdjęcie do karty mieszkańca w wersji cyfrowej – dotyczy osób, które nie mają zdjęć umieszczonych w systemie Wirtualny Dziekanat
  • 20 zł za każdą dobę (w przypadku studentów/doktorantów PK i absolwentów PK z roku akademickiego 2021/2022) lub 30 zł za każdą dobę (w przypadku pozostałych osób), jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed 1 października 2022r. (płatność z góry w administracji danego domu studenckiego),

3. Po zgłoszeniu się do kwaterowania, mieszkaniec otrzyma druk meldunkowy.

4. Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OS PK, znajdującym się, w każdym pokoju studenckim oraz na stronie www.akademiki.pk.edu.pl

5. Administracja domu studenckiego wręczy mieszkańcowi blankiet do wpłaty z indywidualnym numerem rachunku bankowego i wysokością czynszu.

6. Odpłatność za pobyt w domu studenckim wnoszona jest przez studentów do 15-tego dnia każdego miesiąca, a w przypadku pozostałych osób do 5-tego dnia każdego miesiąca, przelewem lub wpłatą na indywidualny rachunek bankowy; w tytule płatności należy wpisać wyłącznie „DS”. Czynsz za miesiąc październik zostaje pomniejszony o wysokość wpłaconego zadatku za miejsce w akademiku.

7. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych w harmonogramie, w terminie do 23.09.2022 r. zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę Administracji OS PK (AOS PK) na późniejsze kwaterowanie, przy czym ostateczny termin zakwaterowania to 31.10.2022 r. Podania o przesunięcie terminu kwaterowania można składać drogą mailową na adres: osiedle.studenckie@pk.edu.pl.
W przypadku zgody AOS PK osoba wnioskująca przedłużenie terminu kwaterowania zobowiązana będzie po zakwaterowaniu do zapłaty całego czynszu za miesiąc październik 2022 r. (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku).