Zasady sprzedaży miejsc dla osób przyjętych na I stopień na PK w domach studenckich

19-07-2016

Miejsca dla osób przyjętych na I rok studiów na PK w domach studenckich będą przyznawane według następujących zasad.

 1. Osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia na PK oraz I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka (WFMiI)
  1. Wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia na PK oraz na I rok studiów II stopnia na kierunku Matematyka WFMiI PK, ubiegające się o miejsce w DS PK, zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 23.08.2016 r. (godz. 10.00) do 28.08.2016 r. (godz. 23.59).
  2. Tworzenie rezerwacji wybranego domu studenckiego w systemie Wirtualny Dziekanat będzie możliwe w okresie od 30.08.2016 r. (od godz. 10.00) do 04.09.2016 r. włącznie; po tym okresie wszystkie złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci PK lat wyższych, studenci innych uczelni itd.).
  3. W procesie tworzenia rezerwacji o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad: Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2016/2017), tj. u kierownika danego domu studenckiego.
  4. Osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat, zobowiązane są do uregulowania zaliczki w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia rezerwacji, która wpłynie na poczet opłat za zakwaterowanie w miesiącu październiku 2016 r.; niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie rezerwacji przez AOS PK. Wpłacenie wymaganej zaliczki jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK.
  5. Osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat, będą miały możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS PK tylko w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie wniosku według wzoru nr 2).
 2. Osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia na PK w semestrze zimowym (z wyłączeniem kierunku Matematyka na WFMiI)
  1. Osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia na PK w semestrze zimowym, ubiegające się o miejsce w DS PK, powinny zgłosić się osobiście do AOS PK w celu złożenia wniosku do konkretnego domu studenckiego (wzór nr 2) od 20.09.2016 r. do wyczerpania limitu miejsc.
  2. Wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych zasad: Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2016/2017), tj. u kierownika danego domu studenckiego.

 

Szczegółowy opis procesu przyznania miejsc znajduje się w Zarządzeniu nr 15 Rektora PK.