Zasady kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej (DS PK)

21-09-2020

1. W celu zakwaterowania się w domu studenckim Politechniki Krakowskiej, mieszkaniec powinien zgłosić się do administracji domu studenckiego, w którym ma przyznane miejsce na rok akademicki 2020/2021. Kwaterowanie odbywa się w  okresie od 21.09-3.10.2020r., zgodnie z harmonogramem:

 • 21.09.2020r. (poniedziałek) od 900 do 1500
 • 22.09.2020r. (wtorek)  od 900 do 1500
 • 23.09.2020r. (środa)  od 900 do 1500
 • 24.09.2020r. (czwartek)  od 900 do 1500
 • 25.09.2020r. (piątek)   od 900 do 1500
 • 26.09.2020r. (sobota)   od 900 do 1500
 • 28.09.2020r. (poniedziałek)  od 900 do 1700
 • 29.09 2020r. (wtorek)  od 900 do 1700
 • 30.09.2020r. (środa)   od 900 do 1700
 • 01.10.2020r. (czwartek)   od 900 do 1700
 • 02.10.2020r. (piątek)  od 900 do 1700
 • 03.10.2020r. (sobota)  od 900 do 1300

Dane teleadresowe domów studenckich PK:  

Dom Studencki nr 1  ul. Skarżyńskiego 3  tel. 12 648-25-91  
Dom Studencki nr 2  ul. Skarżyńskiego 5  tel. 12 648-26-72  
Dom Studencki nr 3  ul. Skarżyńskiego 7  tel. 12 648-25-54  
Dom Studencki nr 4  ul. Skarżyńskiego 9  tel. 12 647-08-13  
Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01 

 

2. Na teren domu studenckiego może wejść tylko osoba kwaterująca się, osoby towarzyszące nie będą wpuszczane.

3. Osoba kwaterująca się jest zobowiązana przed wejściem na teren domu studenckiego posiadać założoną maseczkę ochronną (lub chustę) zasłaniającą usta i nos.

4. Osoby przebywające na terenie OS PK są zobowiązane do zachowania bezpiecznej odległości między sobą. 

5. Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2020/2021 przyszły mieszkaniec zobowiązany jest przygotować:  

 • dowód osobisty, a w przypadku studentów zagranicznych paszport
 • zdjęcie do karty mieszkańca w wersji papierowej, 
 • 15 zł za każdą dobę (w przypadku studentów PK i absolwentów PK z roku akademickiego 2019/2020) lub 20 zł każdą dobę (w przypadku pozostałych osób), jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed  1 października 2020 r. (płatność z góry w administracji danego domu studenckiego),
 • własny długopis.

6. Po zgłoszeniu się do kwaterowania, mieszkaniec otrzyma w administracji domu studenckiego, w którym ma przyznane miejsce druk meldunkowy.

7. Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OS PK, znajdującym się, w każdym pokoju studenckim oraz na stronie www.akademiki.pk.edu.pl

8. Administracja przydzielonego domu studenckiego wręczy mieszkańcowi blankiet do wpłaty z indywidualnym numerem rachunku bankowego i wysokością czynszu.

9. Odpłatność za pobyt w domu studenckim wnoszona jest przez studentów do 15-tego dnia każdego m-ca, a w przypadku pozostałych osób do 5-tego dnia każdego m-ca, przelewem lub wpłatą na indywidualny rachunek bankowy; w tytule płatności należy wpisać wyłącznie „DS”. Czynsz za miesiąc październik zostaje pomniejszony o wysokość wpłaconego zadatku za miejsce w akademiku.

10. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych  w harmonogramie, w terminie do 25.09.2020 r. zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę AOS PK na późniejsze kwaterowanie, przy czym ostateczny termin zakwaterowania to 30.10.2020 r. Podania  o przesunięcie terminu kwaterowania można składać osobiście w formie pisemnej  w AOS, DS-2, pokój 05 lub drogą mailową na adres: dorota.rzeszutek@pk.edu.pl. W przypadku zgody AOS PK osoba wnioskująca o przedłużenie terminu kwaterowania zobowiązana będzie po zakwaterowaniu do zapłaty całego czynszu za miesiąc październik 2020 r. (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku).

Apelujemy, aby osoby, które źle się czują lub podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem (lub mają objawy choroby) nie przyjeżdżały na OSPK w celu zakwaterowania się. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Kierownikiem DS w celu uzgodnienia indywidualnej procedury.