Komunikat

08-05-2020

W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego 2019/2020 zaleca się Mieszkańcom Osiedla Studenckiego PK dopełnienie wszelkich czynności dot. wykwaterowania z domów studenckich PK do dnia 31.05.2020r.

Przypominamy, że obniżenie opłat czynszowych obowiązuje w maju 2020r., natomiast opłaty czynszowe za m-c czerwiec 2020r. będą naliczane w pełnej wysokości, zgodnie z Regulaminem Osiedla Studenckiego.

Osoby, które nie wykwaterują się do 31.05.2020r., a ich rzeczy osobiste pozostaną w pokojach, będą zatem obciążone standardową wysokością czynszu.
Mieszkańcy OSPK proszeni są o zgłaszanie (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) Kierownikowi domu studenckiego (telefonicznie lub mailowo) planowanej daty wykwaterowania; dla każdego domu studenckiego opracowywane będą harmonogramy wykwaterowania, aby w danym dniu następowało
wykwaterowanie maksymalnie do 30 osób. Po otrzymaniu zgłoszenia, Kierownik domu studenckiego potwierdzi wskazany termin wykwaterowania lub zaproponuje inny termin (jeśli na dany dzień otrzymał wcześniej więcej niż 30 zgłoszeń).

Lista kontaktowa:
DS.1, Kierownik Mariola Gerula, tel. 12 648 25 91, mail: mgerula@pk.edu.pl
DS.2, Kierownik Magdalena Czyż, tel. 12 648 26 72, mail: magdalena.czyz@pk.edu.pl
DS.3, Kierownik Zbigniew Ślęczek, tel. 12 648 25 54, mail: zsleczek@pk.edu.pl
DS.4, Kierownik Maciej Tomaszewski, tel. 12 647 08 13, mail: mtomaszewski@pk.edu.pl
DS.B-1, Kierownik Marian Jarek, tel. 12 363 40 01, mail: mjarek@pk.edu.pl

Z uwagi na zmiany organizacji pracy obowiązujące na PK w związku z sytuacją epidemiologiczną, administracja domów studenckich pracuje w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00. Podczas wykwaterowania należy stosować się do zasad opisanych w załączonej instrukcji.

Instrukcja