Zarządzenie Rektora PK w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem

12-03-2020

 Treść zarządzenia