Kwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych

14-06-2019

Kandydaci na studia na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
którzy wybrali opcję zakwaterowania na terenie
Osiedla Studenckiego PK
mogą kwaterować się na czas egzaminów wstępnych,
tj. w dniach 22-26.06.2019r.,
w domu studenckim Politechniki Krakowskiej.

 DS1 – ul. Skarżyńskiego 3
tel. 12 648-25-91