Zawieszenie "przedłużeń" / noclegów

17-06-2019

Administracja Osiedla Studenckiego PK informuje:

z dniem 15.06.2019r. przestaje obowiązywać możliwość korzystania z jednorazowych noclegów w roku akademickim 2018/2019 / tzw. "przedłużenia pobytu" /

PODSTAWA FORMALNA:
Regulamin Osiedla Studenckiego PK, Zarządzenie nr 62 Rektora PK z dnia 20 września 2017r.