Ankieta - Oceny warunków bytowych ...

25-01-2019

Administracja OS PK zwraca się z prośbą do Mieszkańców domów studenckich o wypełnienie ankiety dotyczącej: „Oceny warunków bytowych w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej, poziomu obsługi administracyjnej, a także oczekiwań Mieszkańców dot. podnoszenia standardu w zakresie zakwaterowania”.

  1. Ankiety dla Mieszkańców OS PK posiadających status studenta PK lub absolwenta PK dostępne są w formie elektronicznej z platformy Wirtualny Dziekanat. Ostateczny termin uzupełniania ankiet upływa w dn. 28 lutego 2019r.
  2. Ankiety dla Mieszkańców OS PK nieposiadających statusu studenta PK lub absolwenta PK dostępne są w formie papierowej w recepcjach poszczególnych domów studenckich. Uzupełnione ankiety należy złożyć w recepcji w terminie do 28 lutego 2019r.
  3. Ankiety w wersji angielskiej dostępne są tylko w formie papierowej w recepcji poszczególnych domów studenckich. Uzupełnione ankiety należy złożyć w recepcji w terminie do 28 lutego 2019r.

Każda osoba może wypełnić tylko jeden formularz ankiety.


Prosimy o rzetelne i obiektywne wypełnienie ankiet – pozwoli nam to podjąć stosowne działania mające na celu podniesienie standardu obiektów i poprawy komfortu Państwa pobytu na OS PK.