Zasady kwaterowania na rok akad. 2023/2024

21-09-2023

1. 1. W celu zakwaterowania się w domu studenckim Politechniki Krakowskiej, mieszkaniec powinien zgłosić się do administracji domu studenckiego, w którym ma przyznane miejsce na rok akademicki 2023/2024. Kwaterowanie odbywa się w okresie od 25.09 - 2.10.2023r., zgodnie z harmonogramem:

  • 25.09.2023r. (poniedziałek) od 900 do 1700
  • 26.09 2023r. (wtorek) od 900 do 1700
  • 27.09.2023r. (środa) od 900 do 1700
  • 28.09.2023r. (czwartek) od 900 do 1700
  • 29.09.2023r. (piątek) od 900 do 1700
  • 30.09.2023r. (sobota) od 900 do 1500
  • 2.10.2023r. (poniedziałek) od 900 do 1700

Dane teleadresowe domów studenckich PK:

Dom Studencki nr 1 ul. Skarżyńskiego 3 tel. 12 648-25-91
Dom Studencki nr 2 ul. Skarżyńskiego 5 tel. 12 648-26-72
Dom Studencki nr 3 ul. Skarżyńskiego 7 tel. 12 648-25-54
Dom Studencki nr 4 ul. Skarżyńskiego 9 tel. 12 647-08-13
Dom Studencki nr B-1 ul. Bydgoska 19A tel. 12 363-40-01

 

2. Do kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2023/2024 przyszły mieszkaniec zobowiązany jest przygotować:

  • dowód osobisty, a w przypadku studentów zagranicznych paszport
  • zdjęcie do karty mieszkańca w wersji papierowej,
  • 25 zł za każdą dobę (w przypadku studentów PK i doktorantów PK) lub 35 zł każdą dobę (w przypadku pozostałych osób), jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed 1 października 2023 r. (płatność z góry w administracji danego domu studenckiego),

3. Po zgłoszeniu się do kwaterowania, mieszkaniec otrzyma w administracji domu studenckiego,
w którym ma przyznane miejsce druk meldunkowy.

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Os. Zgody 2, Kraków
Godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 7:40 – 16:00

URZĄD MIASTA KRAKOWA Punkt Obsługi Mieszkańców - CH SERENADA
Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41, Kraków
Godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 10.00 – 16:00

4. Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem OS PK, znajdującym się,
w każdym pokoju studenckim oraz na stronie www.akademiki.pk.edu.pl

5. Administracja przydzielonego domu studenckiego wręczy mieszkańcowi blankiet do wpłaty
z indywidualnym numerem rachunku bankowego i wysokością czynszu. W tytule opłat czynszowych za miejsce w domu studenckim należy wpisywać „DS”.