Ankieta – Oceny warunków bytowych

01-02-2022

Administracja OS PK zwraca się z prośbą do Mieszkańców domów studenckich o wypełnienie ankiety dotyczącej: „Oceny warunków bytowych w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej, poziomu obsługi administracyjnej, a także oczekiwań Mieszkańców dot. podnoszenia standardu w zakresie zakwaterowania”.

 1. Ankiety dla Mieszkańców OS PK posiadających status studenta PK lub absolwenta PK
  dostępne są w formie elektronicznej z platformy Wirtualny Dziekanat. Ostateczny termin
  uzupełniania ankiet upływa w dn. 21 lutego 2022r.
 2. Ankiety dla Mieszkańców OS PK nieposiadających statusu studenta PK lub absolwenta PK
  dostępne są w formie papierowej w recepcjach poszczególnych domów studenckich.
  Uzupełnione ankiety należy złożyć w recepcji w terminie do 21 lutego 2022r.
 3. Ankiety w wersji angielskiej dostępne są tylko w formie papierowej w recepcji
  poszczególnych domów studenckich. Uzupełnione ankiety należy złożyć w recepcji w
  terminie do 21 lutego 2022r.

Każda osoba może wypełnić tylko jeden formularz ankiety.

 

Prosimy o rzetelne i obiektywne wypełnienie ankiet – pozwoli nam to podjąć stosowne działania mające na celu podniesienie standardu obiektów i poprawy komfortu Państwa pobytu na OS PK.